Những Câu Đố Vui Hay


Những Câu Đố Vui Tổng Hợp

1. Con gì ăn lửa với than?

Đáp án: Con Tàu Lửa

2. Đường gì dài nhất?

Đáp án: Đường đời.

6. Con gì đầu dê mình ốc?

Đáp án: Con dốc.

7. Môn gì càng thắng càng thua?

Đáp án: Môn đua xe đạp.


Những Câu Đố Vui Kiến Thức

25. Loài chim nhỏ nhất thế giới là gì?

Đáp án: Loài chim ruồi ong ở Cuba có chiều dài nhỏ hơn 6 cm

30 thủ đô của Singapore?

Đáp Án: Singapore

31. Nóc nhà Đông Dương ở đâu.

Đáp án: Đỉnh Phanxipang


Những Câu Đố Vui Test IQIQ Là Chỉ Số Thông Minh Của Con Người Tương Ứng Số Điểm Bên Dưới.


  • Dưới 70: Chậm phát triển trí tuệ
  • Từ 80 – 85: Thấp hơn bình thường (ứng với 16% dân số)
  • Từ 85 – 115: Bình thường (ứng với 68% dân số)
  • Từ 115 – 130: Thông minh (ứng với 14% dân số)
  • Từ 130 – 145: Rất thông minh (ứng với 2% dân số)
  • Từ 145 – 200: Thiên tài